บ้านพักริมน้ำ RS01
Riverside Villa RS01
Image 1
บ้านพักริมน้ำ

RS01

Riverside Villa RS01

Friday - Sunday

วันศุกร์-วันอาทิตย์

SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 2,500

฿ 2,000

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 21% วันนี้

฿ 2,300

฿ 1,800

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)

Monday - Thursday

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

SALE! ลด 21% วันนี้

฿ 2,300

฿ 1,800

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


บ้านพักริมน้ำ A1
Riverside Villa A1
Image 1
บ้านพักริมน้ำ A1
Riverside Villa A1

Friday - Sunday

วันศุกร์-วันอาทิตย์

SALE! ลด 17% วันนี้

฿ 8,500

฿ 7,000

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 8 ท่าน)


SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 7,500

฿ 6,000

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 8 ท่าน)

Monday - Thursday

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

SALE! ลด 23% วันนี้

฿ 6,500

฿ 5,000

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 8 ท่าน)


SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 5,000

฿ 4,000

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 8 ท่าน)


บ้านพักริมน้ำ A2
Riverside Villa A2
Image 1
บ้านพักริมน้ำ A2
Riverside Villa A2

Friday - Sunday

วันศุกร์-วันอาทิตย์

SALE! ลด 17% วันนี้

฿ 8,500

฿ 7,000

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 8 ท่าน)


SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 7,500

฿ 6,000

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 8 ท่าน)

Monday - Thursday

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

SALE! ลด 23% วันนี้

฿ 6,500

฿ 5,000

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 8 ท่าน)

SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 5,000

฿ 4,000

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 8 ท่าน)


บ้านพักริมน้ำ

A3/1 - A3/2 - A3/3 - A3/4 - A3/5

Riverside Villa A3/1 - A3/5
Image 1
บ้านพักริมน้ำ

A3/1 - A3/2 - A3/3 - A3/4 - A3/5

Riverside Villa A3/1 - A3/5

Friday - Sunday

วันศุกร์-วันอาทิตย์

A3/1

SALE! ลด 21% วันนี้

฿ 3,200

฿ 2,500

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 4 ท่าน)


SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 2,500

฿ 2,000

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 4 ท่าน)


A3/2

SALE! ลด 21% วันนี้

฿ 2,300

฿ 1,800

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


A3/3 - A3/4 - A3/5

SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 1,500

฿ 1,200

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)

Monday - Thursday

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

A3/1

SALE! ลด 21% วันนี้

฿ 3,200

฿ 2,500

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 4 ท่าน)


SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 2,500

฿ 2,000

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 4 ท่าน)


A3/2

SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 22% วันนี้

฿ 1,800

฿ 1,300

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


A3/3-A3/4-A3/5

SALE! ลด 27% วันนี้

฿ 1,800

฿ 1,300

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 23% วันนี้

฿ 1,300

฿ 1,000

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


บ้านพักริมน้ำ

A4 - A5 - A6 - A7

Riverside Villa A4 - A7
Image 1
บ้านพักริมน้ำ

A4 - A5 - A6 - A7

Riverside Villa A4 - A7

Friday - Sunday

วันศุกร์-วันอาทิตย์

SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 22% วันนี้

฿ 1,800

฿ 1,300

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)

Monday - Thursday

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

SALE! ลด 27% วันนี้

฿ 1,800

฿ 1,300

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 23% วันนี้

฿ 1,300

฿ 1,000

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


บ้านพักริมน้ำ

RB8 - RB9 - RB10

Riverside Villa RB8 - RB10
Image 1
บ้านพักริมน้ำ

RB8 - RB9 - RB10

Riverside Villa RB8 - RB10

Friday - Sunday

วันศุกร์-วันอาทิตย์

SALE! ลด 21% วันนี้

฿ 2,300

฿ 1,800

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)

Monday - Thursday

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 1,500

฿ 1,200

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


บ้านพักริมน้ำ

BR1 - BR2 - BR3

Riverside Villa BR1 - BR3
Image 1
บ้านพักริมน้ำ

BR1 - BR2 - BR3

Riverside Villa BR1 - BR3

Friday - Sunday

วันศุกร์-วันอาทิตย์

SALE! ลด 21% วันนี้

฿ 2,300

฿ 1,800

รวมอาหารเช้า Breakfast


SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)

Monday - Thursday

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

รวมอาหารเช้า Breakfast


SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 1,500

฿ 1,200

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


บ้านพักริมน้ำ

BR4 - BR5 - BR6

Riverside Villa BR4 - BR6
Image 1
บ้านพักริมน้ำ

BR4 - BR5 - BR6

Riverside Villa BR4 - BR6

Friday - Sunday

วันศุกร์-วันอาทิตย์

SALE! ลด 21% วันนี้

฿ 2,300

฿ 1,800

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)

Monday - Thursday

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 1,500

฿ 1,200

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


บ้านพักริมน้ำ

B1 - B2 - B3

Riverside Villa B1 - B3
Image 1
บ้านพักริมน้ำ

B1 - B2 - B3

Riverside Villa B1 - B3

Friday - Sunday

วันศุกร์-วันอาทิตย์

SALE! ลด 21% วันนี้

฿ 2,300

฿ 1,800

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)

Monday - Thursday

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 1,500

฿ 1,200

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


บ้านพักริมน้ำ

B6 - B7

Riverside Villa B6 - B7
Image 1
บ้านพักริมน้ำ

B6 - B7

Riverside Villa B6 - B7

Friday - Sunday

วันศุกร์-วันอาทิตย์

SALE! ลด 21% วันนี้

฿ 2,300

฿ 1,800

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)

Monday - Thursday

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

SALE! ลด 25% วันนี้

฿ 2,000

฿ 1,500

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 20% วันนี้

฿ 1,500

฿ 1,200

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


ห้องพักริมน้ำ R1 - R5 (ชั้นบน)
ห้องพักริมน้ำ R6 - R10 (ชั้นล่าง)
Riverside Room R1 - R10
Image 1
ห้องพักริมน้ำ R1 - R5 (ชั้นบน)
ห้องพักริมน้ำ R6 - R10 (ชั้นล่าง)
Riverside Room R1 - R10

Friday - Sunday

วันศุกร์-วันอาทิตย์

SALE! ลด 27% วันนี้

฿ 1,800

฿ 1,300

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 23% วันนี้

฿ 1,300

฿ 1000

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)

Monday - Thursday

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

SALE! ลด 27% วันนี้

฿ 1,800

฿ 1,300

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 23% วันนี้

฿ 1,300

฿ 1000

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


ห้องพักริมน้ำ

R11 - R12 - R14

Riverside Villa R11 - R14
Image 1
ห้องพักริมน้ำ

R11 - R12 - R14

Riverside Room R11 - R14

Friday - Sunday

วันศุกร์-วันอาทิตย์

SALE! ลด 27% วันนี้

฿ 1,800

฿ 1,300

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 23% วันนี้

฿ 1,300

฿ 1000

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)

Monday - Thursday

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

SALE! ลด 27% วันนี้

฿ 1,800

฿ 1,300

รวมอาหารเช้า Breakfast

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


SALE! ลด 23% วันนี้

฿ 1,300

฿ 1000

ไม่รวมอาหารเช้า
Breakfast Not Included

(ราคาสำหรับแขก 2 ท่าน)


Address

ธาราบางคล้า
(บริษัท แพลนเนท ปาร์ค จำกัด)

39/5 หมู่7 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางคล้า หัวไทร บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

Bank Account

บัญชีธนาคาร:
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เอสพลานาด รัชดาภิเษก
ชื่อบัญชี บริษัท แพลนเนท ปาร์ค จำกัด
เลขที่บัญชี 278-233152-2

Telephone

Mobile:
062-323-7424
061-478-8757
08:00 - 18:00 Hours

Social Media

E-mail: talabangkla@gmail.com
Facebook: fb.com/talabangklariviera
Line ID: @talabangkla

เพิ่มเพื่อน